Ranki

Rank lestvica je specifična za vsako državo in jo je potrebno spreminjati in nadgrajevati. V Sloveniji imamo sedaj dovolj ateltov in rezultatov, da smo lahko sestavili normative, ki so potrebni za pridobitev določenega ranka. Ranki morajo biti doesgljivi in dovolj nizki, da atleti ostanejo motivirani, pa vseeno dovolj visoki, da najvišjih rankov ne more doseči vsak prej kot v 3 letih rednega treninga.

Pri sestavi rank lestvice za Slovenijo smo upoštevali IUKL rank lestvico ter ranke na podlagi dolgoletnih izkušenj, raziskav ter pogovorov z najvisjimi mojstri kettlebell liftinga zmanjsali za 20 % glede na zahteve IUKL.

Ranke je mogoče doseči na uradnih tekmah doma in v tujini, Ranki pa se priznajo Atletom, katerih klubi so člani Kettlebell šport zveze Slovenija oziroma Atletom, ki so člani Kettlebell šport zveze Slovenija kot posamezniki.

Ranki:

VMS = Vele – Master Sporta
MS = Master Sporta
CMS = Kandidat za Master Sporta
I = Prvo razredni tekmovalec
II = Drugorazredni tekmovalec

Pri doseganju rankov, se za osvojene nazive podelijo:

  • za I. In II. razred diploma,
  • za kandidata za mojstra medalja,
  • za mojstra plaketa in
  • za velemojstra kipec.