O zvezi

Kettlebell šport zveza Slovenije je bila ustanovnjena leta 2013 z namenom:

 • Promovirati Kettlebell Lifting in vse oblike vadb povezanih s Kettlebelli
 • Izobraževati trenerje na področju Kettlebell Liftinga in vadb povezanih s Kettlebelli
 • Širiti znanje s področja Kettlebell Liftinga med trenerje in atlete članov zveze
 • Priključiti se Olimpijskemu komiteju Slovenije in tako narediti korak proti Olimpijskim igram
 • Organizirati tekme, licenčne seminarje in delavnice na področju Kettlebell Liftinga
 • Širiti šport med mlajše generacije, saj je Kettlebell Lifting varna in učinkovita vadba
 • Preko zveze promovirati tekmovanja in dogodke, kjer bo možno osvajati range in se tako dodatno motivirati

 

KETTLEBELL ŠPORT ZVEZA SLOVENIJE
Kopna pot 6
1000 Ljubljana
Matična številka: 4058453000
Davčna številka: 69263027
Predsednik zveze: Gregor Sobočan, Master of Sports
Kontakt: info@girevoy-sport.s

Člani zveze: Športno društvo Polhek, Športno društvo Kettlebell, ŠD Kettlebell lifting No1, ŠD Vaitapu, Kempo Arnis Federation, Legionar gym in ŠD Kijev Kettlebell Klub.

 

POSTOPEK VČLANITVE V ZVEZO:

V Zvezo se lahko včlanijo društva in tudi posamezniki, ki se ukvarjajo s kettlebell liftingom.

 • Društva

Društvo mora za včlanitev v Zvezo, na naslov Zveze ali po elektronski pošti (info@girevoy-sport.si) poslati nasednje dokumente:

 • sklep najvišjega organa društva, da želi postati član Zveze in da se, oziroma se želi ukvarjati s Kettlebell liftingom,
 • fotokopijo odločbe pristojne upravne enote o registraciji društva,
 • kopijo statuta na osnovi katerega je društvo registrirano.

O včlanitvi društva v Zvezo odloča Izvršni odbor Zveze s sklepom.

 • Posamezniki

Zvezi se lahko priključijo tudi posamezniki, in sicer tako, da izpolnijo PRISTOPNO IZJAVO in jo pošljejo na Zvezo po pošti ali poskenirano na elektronski naslov Zveze (info@girevoy-sport.si).

Posamezniki imajo vse pravice in dolžnosti kot ostali člani zveze, z edino izjemo, da nimajo aktivne volilne pravice. O včlanitvi posameznika v Zvezo odloča Izvršni odbor Zveze s sklepom.

 • Članarina

Članarina za društva znaša 100 EUR na leto, za posameznike pa 20 EUR na leto. Članarina za društvo, ki ima manj kot 5 aktivnih članov se plača glede na število posameznikov v društvu (20 EUR x število članov).